Make your own free website on Tripod.com

MAS COTEK

Mas Cotek

Utama
Potensi Herba Malaysia
Mas Cotek
Galeri
Khasiat Mas Cotek
Katalog
Tempahan
Peluang Perniagaan
Hubungi Kami
Pautan

cooltext52521322.jpg

Secara tradisi, nama tempatan serta pengkelasan jenis mas cotek dilakukan mengikut spesis seperti delima sudip, serapat angin, telinga gajah, telinga kera, telinga beruk dan sebagainya. Di Malaysia, spesis serapat angin banyak terdapat di bahagian Pantai Timur Semenanjung terutamanya di Negeri Terengganu. Spesis telinga beruk dan telinga gajah pula, banyak terdapat di Negeri Kelantan. Delima sudip boleh diperolehi di kawasan Tengah dan Selatan Semenanjung, manakala telinga kera banyak terdapat di bahagian Utara Semenanjung.

        Menurut pengamal perubatan tradisional, mas cotek boleh diklasifikasikan kepada dua kategori utama iaitu:

 a)     Mas cotek jantan

 b)     Mas cotek betina

Perbezaan paling ketara yang dapat dilihat diantara spesis mas cotek jantan dan spesis mas cotek betina adalah dari segi rupa bentuk daunnya. Jenis yang berdaun kecil, tirus, nipis dan ringan lebih dikenali sebagai pokok mas cotek jantan. Bahagian belakang daun mas cotek jantan juga terdapat bintik berwarna merah. Pada kebiasaannya, daun-daun ini mempunyai satu bintik merah, tetapi terdapat juga daun yang mempunyai dua dan tiga bintik merah.

mascotek.jpg

spesis2.jpg